informació general - Cursos d'idiomes a l'estranger

INFORMACIÓ GENERAL

La següent informació general s'aplica a tots els nostres cursos d'idiomes a l'estranger per a adults.

EDATS

Edades

Els cursos inclosos en aquest catàleg són per a adults, universitaris i executius, determinant-se a cada programa l'edat mínima per poder assistir al curs. En la majoria dels programes l'edat mínima és de 18 anys encara que segons programa es poden acceptar alumnes amb 17 anys.

SORTIDA I RETORN

En la majoria dels programes (excepte en aquell que s'indiqui el contrari), els estudiants arribaran en diumenge i efectuaran la sortida en dissabte.
Si un estudiant desitja avançar la seva arribada o retardar la seva sortida, queda subjecte a disponibilitat i haurà d'abonar l'import corresponent per cada nit addicional a les incloses al programa.

BITLLETS D'AVIÓ

Billetes

El bitllet d'avió NO està inclòs a cap programa detallat en aquest catàleg podent l'estudiant sol·licitar a Enforex la gestió del mateix. En aquest cas, Enforex tractarà de gestionar la millor tarifa per a l'estudiant oferta per l'agència de viatges seleccionada a aquest efecte. Enforex actuarà només com a  intermediari entre l'agència de viatges i l'estudiant.
ENFOREX no realitzarà en cap cas la compra de bitllets per Internet i tampoc podrà sol·licitar a l'agència de viatges l'emissió de bitllets que no ens hagin estat abonats prèviament.

UBICACIÓ DELS CENTRES

Totes les escoles detallades en aquest catàleg se situen al centre de la ciutat amb fàcil accés als allotjaments així com als llocs de major interès de cada destinació.

CURSOS

Tots els cursos que es detallen en aquest dossier tenen lloc a escoles internacionals o universitats de prestigi internacional. En tots dos casos compten amb reconeixement dels organismes oficials de cada país.
El present catàleg inclou una àmplia oferta de cursos en més de 100 destinacions amb gran varietat de programes que abasta des de cursos generals fins a l'estudi d'assignatures en universitats.
Les escoles tenen les seves portes obertes tot l'any i tanquen exclusivament en festes oficials així com als períodes de vacances establertes per cadascuna d'elles. A cada programa es detallen els dies festius així com els períodes sense classes.

NIVELLS

Els centres acadèmics disposen d'un mínim de 6 a 10 nivells, des del nivell més elemental fins al nivell més avançat i professional.
El primer dia d'assistència al centre acadèmic o abans de l'arribada per Internet, tots els alumnes realitzaran una prova de nivell obligatòria que determinarà el nivell de cada alumne.

ALLOTJAMENT

Alojamiento en el extranjero

Famílies, Residències i Apartaments compartits, acuradament seleccionats pel Director de cada centre basant-se en uns criteris fortament establerts. Totes les opcions han superat una sèrie de visites, a través de les quals queda determinat si la família o residència és apta per rebre estudiants.
En la família pot haver-hi més d'un estudiant, no obstant això, li assegurem que mai coincidiran dos estudiants hispanoparlants, si no és per sol·licitud expressa dels mateixos.
La majoria de les residències són universitàries i estan situades gairebé sempre al centre de la ciutat. En moltes ocasions les residències són privades pel que ens regirem sota les normes d'elles i no dels centres acadèmics. En aquest cas seran informats per Enforex.
Apartaments compartits per estudiants internacionals. L'estudiant residirà en habitació individual o doble i compartirà amb altres estudiants saló, cuina i cambra de bany.
Si no hi hagués plaça en les residències que Enforex inclou en aquest catàleg informatiu, el client serà informat de les alternatives que té; la contractació d'aquestes es farà sota condicions generals de les noves opcions d'allotjament.

CURS SENSE ALLOTJAMENT

En tots els programes existeix l'opció de contractar solament les classes si l'estudiant desitja gestionar-se l'allotjament pel seu propi compte. Igualment, existeix l'opció d'allotjament per a una determinada part del programa i les setmanes restants sense allotjament.
No obstant això, no existeix l'opció de contractar allotjament si no es contracta també un curs d'idiomes.

CERTIFICATS

Certificado en idiomas

En finalitzar el curs i si s'ha assistit a un mínim del 85% de les classes, els alumnes rebran un Certificat d'Assistència així com un Diploma del curs, on figurarà l'escola juntament amb el nivell cursat i en la majoria de les ocasions el nombre d'hores rebudes.
En el cas de necessitar un certificat concret, hauran de contactar directament amb la secretaria de l'escola abans de finalitzar el programa.

ASSISTÈNCIA

En tots els programes, els estudiants comptaran amb l'ajuda i supervisió de representants de ENFOREX als mateixos centres acadèmics. ENFOREX, abans de la sortida, els lliurarà documentació suficient i indicarà les persones de contacte en la destinació. No obstant això, ENFOREX roman obert durant tot l'any, per la qual cosa els estudiants que ho prefereixin podran dirigir-se directament a les nostres oficines.

TRASLLATS

El trasllat des de l'aeroport fins a l'allotjament només està inclòs en aquells programes en els quals s'especifiqui.
Tots els programes, opcionalment i amb cost addicional, ofereixen servei de trasllat d'arribada i trasllat de sortida. Els estudiants que desitgin contractar aquest servei hauran de notificar l'hora d'arribada, companyia aèria així com nombre de vol amb un mínim d'una setmana abans de l'inici del curs per poder garantir el servei.

ASSEGURANCES

La contractació d'un curs amb ENFOREX comporta la contractació d'una assegurança d'assistència i accidents, el qual no és deslligable del cost del programa. L'assegurança és un contracte directe entre la companyia asseguradora i l'estudiant gestionat per Enforex.
En alguns programes com són els que es realitzen a Austràlia per més de 12 setmanes és obligatori la contractació de l'assegurança australià, en aquest cas, l'estudiant portarà una doble pòlissa. El cost d'aquesta assegurança ve detallat a les pàgines corresponents.
Existeix la possibilitat de contractar una assegurança suplementari de cobertura sanitària il·limitada el cost de la qual és de 10 € per a Europa i 15 € per a la resta de destinacions. Sol·liciti informació addicional sobre condicions generals de tots dos segurs.

VISATS

Visado

ENFOREX proporcionarà els documents sol·licitats per les Ambaixades corresponents per a una correcta sol·licitud del visat així com supervisarà una correcta presentació de documents però en cap cas s'encarregarà de la gestió del mateix.
Per obtenir els documents necessaris per a la sol·licitud de visats a Austràlia i Nova Zelanda serà necessari que s'hagin satisfet íntegrament les taxes del curs.
Aquells estudiants que hagin de sol·licitar visats i que els sigui denegat hauran d'abonar les taxes estipulades de gestió per cadascun dels centres acadèmics.

FESTIVITATS

Les escoles tancaran els dies festius oficials corresponents a cada país o localitat sense considerar per això que s'hagi de realitzar reemborsament o cap compensació a l'estudiant. Els dies festius queden reflectits en la informació de cada destinació.

EXTENSIÓ DEL CURS

Els estudiants podran prorrogar la seva estada al programa, sempre que avisin amb una antelació mínima de 2 setmanes. El pagament de l'extensió del programa s'abonarà prèviament en les nostres oficines. No es garanteix la continuïtat d'estada en el mateix allotjament si no es requereix al principi.

DOCUMENTACIÓ FINAL

Abans de la sortida tots els estudiants rebran una carpeta informativa on figurarà: nom, adreça, persona de contacte i telèfon del centre on acudeix, dades completes del seu allotjament, confirmació de matriculació d'ENFOREX, contracte i cobertura de l'assegurança d'assistència i accidents, i documentació complementària. El lliurament d'aquesta informació es realitzarà una vegada que l'estudiant hi ha abonat la totalitat del curs. Els estudiants no residents en la Comunitat de Madrid rebran aquesta informació mitjançant missatgeria (lliurada 24 hores) a ports pagats o bé podran recollir-la en les nostres oficines en aquelles ciutats on Enforex disposi d'una delegació.

NO RESIDENTS A ESPANYA

El lliurament de la documentació final es realitzarà mitjançant empresa de missatgeria i el cost del mateix serà l'estipulat per la companyia. Si l'estudiant ho prefereix, pot rebre la documentació final per e-mail o per fax.

ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ

Existeix l'opció de contractar de forma opcional una assegurança de cancel·lació que garanteix la devolució total o parcial de l'import del curs. Aquesta assegurança ha de contractar-se el mateix dia que es contracta el curs. Enforex actuarà només com a intermediari entre l'empresa asseguradora i l'estudiant. L'import de l'assegurança varia segons l'import del curs contractat, i el seu import és de:

Assegurança de cancel•lació
Entre 501€ i 1.000€45€
Entre 1001€ i 3.000€ 55€
Entre 3.001€ i 6.000€ 70€
Entre 6.001€ i 9.000€ 105€
Entre 9.001€ i 18.000€ 165€

L'assegurança de cancel·lació cobreix també la possibilitat de cancel·lar el curs una vegada començat el mateix.

COM INSCRIURE'S

Per formalitzar la matrícula en qualsevol dels nostres programes, haurà de lliurar la nostra Fitxa d'Inscripció degudament emplenada juntament amb una bestreta de 350€ (que es descomptaran de l'import total). Aquest pagament es pot realitzar en efectiu en qualsevol de les nostres delegacions tant per taló nominatiu a Enforex com mitjançant ingrés o transferència al següent compte bancari:

Titular: Enforex S.L.
Banc: La Caixa
Cta.: 2100 5641 09 0200011513
Observacions: Nombre del alumno y nombre del curso.

El pagament restant del curs haurà de ser satisfet 4 setmanes abans de la sortida.

Contacta amb nosaltres